Zaawansowana księgowość komputerowa

Advanced Desktop Accounting, czyli zaawansowana księgowość przeznaczona do wykorzystywania na komputerach stacjonarnych, to bardzo przydatne rozszerzenie stworzone z myślą o Farmer Fit i Farmer Pro, które zapewnia dostęp do bardziej rozbudowanych funkcji programu księgowego, zapewniające możliwość jeszcze dokładniejszego zagłębienia się w sytuację finansową gospodarstwa.

Otrzymasz dostęp do intuicyjnych oraz przyjaznych dla użytkownika narzędzi i raportów, które obejmują memoriałową księgę główną, budżety środków pieniężnych, fakturowanie, obliczenia wartości rynkowej, listy płac, a także ponad 21 wskaźników finansowych, które pozwolą uzyskać informacje na temat trendów dotyczących tego, co w Twoim gospodarstwie się sprawdza, a co nie.

Gotowy na zakup? Zamów listy kontrolne i formularze Nelco
Zaawansowana księgowość Trimble AG

Najważniejsze funkcje

  • Wprowadzanie i śledzenie rachunków z wykorzystaniem zobowiązań (w przypadku bilansów) lub kwot Tobie należnych, dzięki należnościom
  • Przechowuj dokumentację księgową inwentarza żywego, w tym dane dotyczące zakupów, sprzedaży, urodzeń i zgonów
  • Uzyskuj wgląd i drukuj aktualne arkusze bilansów oraz rachunków zysków i strat
  • Drukuj sprawozdania finansowe, w tym bilansy wartości rynkowej, raporty przepływów pieniężnych i inne
  • Śledź kwoty amortyzacji dla sprzętu, budynków, melioracji i inwentarza żywego
  • Wprowadzaj dane dotyczące listy płac i wykorzystuj karty kontrolne czasu pracy do obliczania godzin pracy pracowników
  • Drukuj lub przesyłaj drogą elektroniczną formularze W-2s, W-3s, 1096, 1099-MISC i 1099-INT (przesyłanie elektroniczne dostępne jest wyłącznie dla formularza 1099-INT)
  • Zapoznaj się 21 standardowymi wskaźnikami finansowymi, aby zrozumieć trendy oraz dowiedzieć się co w przypadku Twojego gospodarstwa się sprawdza, a co nie
  • Eksportuj salda kont do programu QuickBooks®

Fakturowanie klientów

Wysyłaj faktury właścicielom i klientom, śledząc statusy należności. Wystawianie faktur na takie materiały, jak worki z nasionami czy pojemniki z preparatami chemicznymi teraz dziecinnie proste. System prezentuje kwotę zapłaconą za każdy materiał zanim faktura zostanie wystawiona, dając Ci możliwość elastycznego dostosowania należnej ceny. Fakturowanie obejmuje opcje dodawania niestandardowego tekstu oraz logo, dzięki czemu zyskasz możliwość profesjonalnego wystawiania wszystkich faktur.

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z działem sprzedaży

Drukuj raporty dotyczące rachunkowości memoriałowej

Rachunkowość memoriałowa mierzy rzeczywistą rentowność Twojej działalności rolniczej. W odróżnieniu od rachunkowości kasowej, gdzie rentowność może zostać wypaczona rozliczeniami międzyokresowymi czynnymi oraz dochodem przyszłych okresów, w przypadku rachunkowości memoriałowej wszystkie informacje będą podane na tacy. Rachunkowość memoriałowa wykazuje przychody w momencie ich uzyskania w porównaniu z przychodami w momencie ich otrzymania oraz koszty w momencie ich poniesienia – niekoniecznie w momencie ich zapłaty.

Na koniec roku osoba zajmująca się gospodarstwem rolnym stosującym metodę memoriałową wykazuje: przychody ze sprzedaży zboża jeszcze niesprzedanego w połączeniu z poniesionymi, ale jeszcze nie pokrytymi wydatkami. Rachunkowość memoriałowa zazwyczaj uwzględnia inwestycje w bydło i uprawę roślin uprawnych w bilansie w postaci aktywów, a nie kosztów odliczonych w rachunku zysków i strat.

Oblicz płace

Oferowany przez nas system zarządzania płacami przeznaczony jest dla przedsiębiorstw rolniczych bez względu na ich wielkość. Płacić według wynagrodzenia, godzinowo, za sztukę, nadgodziny, podwójne nadgodziny , lub dostosuj rodzaj płac, aby uwzględnić stawki godzinowe i stawki akordowe dla tego samego pracownika. Wprowadzaj dane z listy płac dla pracowników pełnoetatowych lub sezonowych, a system obliczy podatki federalne, FICA, a także większość podatków pobieranych u źródła (z pensji). Wynagrodzenia można także łączyć w rekordy dla pól w celu obliczania kosztów w przeliczeniu na hektar lub KOSZT na jednostkę produkcji – dzięki czemu będziesz w stanie szybciej podejmować decyzje.

E-File Your W-2s and 1099s

Przesyłaj swoje formularze W-2s, W-3s, 1096s i 1099 do IRS, rządowej agencji odpowiedzialnej za ubezpieczenia społeczne oraz urzędów. Ta usługa przyniesie korzyści każdemu gospodarstwu bez względu na jego wielkość lub to, czy zatrudnia jednego (1099 dla producenta), czy setki pracowników (dla 1099 producentów). Usługa umożliwia również drukowanie i wysyłanie formularzy do pracowników i/lub producentów, eliminując proces drukowania i wysyłania formularzy W-2s, W-3s, 1096s i 1099s – co przekłada się na ogromną oszczędność czasu.

Co mówią nasi klienci?

Jesteśmy absolutnie zachwyceni możliwościami z zakresu rachunkowości kasowej i memoriałowej tego rozwiązania, a także możliwością tworzenia bilansów wartości rynkowej, przeprowadzania analiz przedsiębiorstwa oraz możliwości wykorzystywania wskaźników finansowych. Pozwala nam ono monitorować oraz uzyskiwać szerszy obraz naszej działalności, przy jednoczesnym dostępie do precyzyjnych danych dotyczących kosztów w przeliczeniu na akr czy buszel.”

– Laura Ehnle, Edelstein, IL

„Mogę wprowadzić każdy grosz i złotówką i ulokować ją, tam gdzie chce – w sprzęt, areał, ludzi, w jakąś działalność lub gdzieś indziej. Następnie mogę przeglądnąć te dane i poznać moje koszty operacyjne w przeliczeniu na hektar i buszel.”

– Mitch Konen, Fairfield, MT

Porównanie produktów

 Farmer ProAdvanced Accounting
Enter transactions into a check register and view cash-based general ledger reports including the Income Statement and Balance Sheet.
Manage supplies and harvested crop inventories based on field records, purchases and sales.
View field, crop, equipment and livestock enterprise statements based on field records and accounting.
Print a variety of accounting reports including Schedule F, loan activity, family living and more.
Keep track of Accounts Payable and Accounts Receivable.
Create invoice statements for landlords and others.
Analyze your Market Value Balance Sheet and create a Budgeted Cash Flows Statement.
Enter payroll activities, calculate payroll tax and print and/or electronic submit W2s and other payroll forms.
Manage livestock accounting records including purchases, sales, births, deaths and transfers.
View accrual general ledger reports including the Income Statement and Balance Sheet.
Export account balances to QuickBooks for tax reporting.

Powiązane produkty i rozwiązania

Zacznijmy

Wykorzystaj sprawdzone, precyzyjne technologie rolnicze firmy Trimble do poprawienia swoich operacji sadzenia i siania, jednocześnie zwiększając produktywność i rentowność gospodarstwa, dzięki oszczędności traconych nakładów.

Gdzie kupić