System informacji o glebie (SIS)

SIS, wykorzystując zaawansowane czujniki oraz inteligentne algorytmy targetowania i geoprzetwarzania pozwala uzyskiwać informacje topograficzne oraz dane dotyczące gleby, charakteryzujące się wysoką rozdzielczością i dużą precyzją. Dzięki lepszemu zrozumieniu fizycznej i chemicznej charakterystyki gleby – w tym sposobu, w jaki aplikowane materiały przechodzą przez glebę – SIS umożliwia stosowanie skuteczniejszych rozwiązań w zakresie radzenia sobie z unikalnymi wyzwaniami, jakie stwarzają problematyczne obszary pól.

Zobacz raport ROI Przykładowe raporty SIS

Kluczowe korzyści dla hodowców

  • Zyskaj wiedzę na temat dokładnych właściwości gleby każdego pola, takich jak struktura gleby, kompakcja, głębokość strefy korzenia, zatrzymywanie wilgoci, a także dostępność oraz żyzność gleby.
  • Dokonuj przeglądów 3D analizy gleby aż do głębokości 122 cm (48 cali).
  • Współpracuj ze swoim zaufanym doradcą w celu opracowywania map zmiennych dawek aplikacji na podstawie map gleby, aby zmaksymalizować wzrost roślin.
  • Uzyskaj dostęp do zestawień danych, na których możesz polegać, aby podejmować trafne decyzje dotyczące nawadniania.

Rodzaje map SIS

SIS oferuje precyzyjną analizę gleby 3D dla kilkudziesięciu fizycznych i chemicznych cech szczególnych gleby, w tym:

  • Głębokość strefy korzenia
  • Struktura gleby (glina, piasek, obecność struktur gruboziarnistych)
  • Zdolność zatrzymywania wilgoci
  • Charakterystyka kompakcji
  • Poziomy makro i mikroskładników odżywczych
  • Stężenia soli i toksyczności

Dlaczego potrzebujesz SIS?

Powód nr 1 – poprawa jakości upraw

SIS zapewnia hodowcom narzędzia potrzebne do optymalizacji zdrowia roślin oraz ogólnej poprawy jakości upraw. Materiały roślinne w obrębie pola mogą być wprawdzie jednorodne, jednak gleby, na których one rosną już takie nie są. Dzięki SIS, hodowcy mogą dokonywać oceny zmienności w obrębie pola i uprawiać poszczególne strefy w zależności od ich unikalnych potrzeb, maksymalnie podnosząc w ten sposób jakość uprawy w obrębie całego pola.

Dlaczego potrzebujesz SIS?

Powód nr 2 – zwiększenie wydajności w obrębie obszarów charakteryzujących się niską wydajnością

Pomimo dokładania wszelkich starań, podobszary pól mogą sprawiać problemy nawet najbardziej zaangażowanym hodowcom. SIS jest w stanie wyeliminować konieczność domyślania się i eksperymentowania, umożliwiając uzyskanie poprawy w obrębie tych obszarów poprzez dogłębne poznanie czynników ograniczających plon. Dowiedz się, dlaczego akurat te obszary nie spełniają założonych standardów wydajności i opracuj strategię, która pozwoli zmaksymalizować wydajność produkcyjną wszystkich obszarów pola.

Dlaczego potrzebujesz SIS?

Powód nr 3 – optymalizacja wykorzystania wody i nawozów

SIS umożliwia odpowiednie ukierunkowanie aplikacji, gwarantując w ten sposób efektywne wykorzystywanie kosztownych materiałów. Hodowcy korzystający z danych SIS nie muszą już zarządzać uwzględniając najniższy wspólny mianownik. Zamiast tego mogą oni wykorzystać naturalną dostępność, koncentrując się na wspomaganiu obszarów o niskiej wydajności w osiąganiu wyższych plonów, przy jednoczesnym maksymalizowaniu potencjału obszarów charakteryzujących się wysoką wydajnością.

Co mówią nasi klienci?

Informacje dostarczone przez SIS eliminują konieczność zgadywania w celu zrozumienia różnorodności pola, pozwalając uzyskać informacje na temat możliwości i ograniczeń w obrębie gleby.”

– Bryan Granshaw, Queensland, Australia

Powiązane produkty i rozwiązania

Zacznijmy

Kliknij tutaj, aby porozmawiać z zespołem SIS firmy Trimble i uzyskać więcej informacji.