WM-Subsurface Software

WM-Subsurface (wcześniej znane jako Farm Works Surface), to oprogramowanie melioracyjne przeznaczone dla gospodarstw współpracujące z rozwiązaniem melioracyjnym Trimble® WM-Drain™. WM-subsurface umożliwia optymalne rozmieszczenie rurek melioracyjnych i drenarki powierzchniowej zarówno w obrębie projektów zarządzania melioracją powierzchniową, jak i podpowierzchniową, umożliwiając na odpowiednie odwadnianie pól oraz zwiększenie plonów. Łatwe nakładanie kolejnych warstw, takich jak plony czy rodzaje gleby, ułatwia wizualizację pola i analizę sytuacji z różnych punktów widzenia.

Oprogramowanie melioracyjne przeznaczone dla gospodarstw zapewnia możliwość instalacji na komputerach wyposażonych w system Microsoft® Windows® 7 lub nowszy.

Pliki do pobrania i podręczniki
Oprogramowanie Trimble WM-Subsurface
Dobór wielkości rurek Trimble WM-subsurface

Automatyczny dobór rozmiaru rurek

Oblicza zalecane rozmiary rurek w obrębie całego projektu, a także generuje szacunkowy koszt całkowity uwzględniający również materiały niezbędne do zrealizowania danego projektu melioracyjnego.  Automatyczny dobór rozmiaru rurek pomaga szybko i efektywnie tworzyć optymalne projekty melioracyjne przy jednoczesnej redukcji kosztów całkowitych.

Linie dopływów

  • Pozwól, aby oprogramowanie melioracyjne dla gospodarstw określiło dla Ciebie różne strefy działów wodnych, co ułatwi rozmieszczanie rurek głównych, podrzędnych i poprzecznych.
  • Włącz strzałki przepływów oraz linie dopływów, aby łatwiej śledzić naturalny przepływ wód powierzchniowych.

Ciągi melioracyjne

  • Wykorzystaj narzędzia do rysowania, aby łączyć rurki poprzeczne z głównymi, tworzyć równoległe odstępy boczne i łączyć ciągi melioracyjne.
  • Określ układ i projektuj ciągi rurek pod kątem ich rozmiaru, typu, fazy, a następnie wprowadź głębokość minimalną, maksymalną oraz dobierz optymalną klasę.
  • Użyj funkcji sprawdzania projektu, aby upewnić się, że wszystkie ciągi melioracyjne są prawidłowe.
  • W łatwy sposób zmieniaj swój projekt w oparciu o profil pionowy oraz ustawienia lub zmieniaj kierunki odpływu wody.

Tworzenie wałów

  • Twórz ścieżki wałów w oparciu o odstępy pomiędzy konturami wykorzystując do tego celu dane topograficzne, a także wykorzystuj promienie skrętu w celu uzyskiwania odpowiedniego rozmieszczenia wałów nawadniających.

Co mówią nasi klienci?

Gorąco polecamy WM-subsurface do opracowywania planów rozmieszczania rurek melioracyjnych na polach. Projekty, które ze względu na konieczność korzystania z lasera zabierały całe dnie, teraz realizujemy w ciągu kilku godzin, a nawet minut.”

– Andrew Zimmerman, Hicksville, OH

„Oprogramowanie to umożliwia dokładne śledzenie nachylenia rurek oraz liczbę akrów dla każdego ciągu, dzięki czemu jestem w stanie dokonać bardzo dokładne wymiarowanie w niezwykle krótkim czasie.”

Joey Schlatter, Francesville, IN

Product Comparison

FeaturesFarmer StarterFarmer CoreFarmer Pro
Farm SetupUser logins1Up to 5Up to 5Up to 5
Manage client/farm/field names with boundaries
Farm OperationsManage guidance lines
AutoSync™ resources, as-applied data, and bluetooth tags between Precision-IQ Displays and the cloud 2
Import/export or use third-party APIs to get data to/from precision farming displays
Track real-time equipment location, current status, and utilization history
Wirelessly send prescriptions to displays
Create Precision-IQ Display Work Order in web or mobile for remote task set-up and monitoring
Create Standard Work Orders and assign to people to monitor their manual completion
Includes dashboard for weather forecasting and commodity price tracking 3
Farm RecordsCreate detailed field records for seed, chemical, fertilizer, harvest, and other applications
Add materials and track purchases and usage by field with costs
Generate compliance reports with coverage or as-applied and task details
Access Precision-IQ as-applied data in shapefile format to use in other applications
Process yield data with yield cleaning tool
Create reports for seed, fertilizer, chemical usage, and field/crop profitability
View basic weather with option for upgrading to Ag Premium Weather
VRA ToolsUse drawing tools to layout management zones and create prescriptions
Utilize the mobile app for grid or zone soil sampling, including navigation to sample sites
Grain MarketingTrack bin inventory
Manage grain contracts and market position statements
In-Season MonitoringView Crop Health Imagery for each field
Record crop scouting events and create product application recommendations
Import UAV imagery
1 Additional user logins for Farmer Core and Farmer Pro can be purchased separately.
2 AutoSync automatically connects all your smartphones, computers, and Trimble displays (using the Precision-IQ™ software). Each connected Trimble display requires a Display Connection with modem and data plan or a third-party wifi adapter.
3 Cash bid prices currently available only in North America.

Powiązane produkty i rozwiązania

Zacznijmy

Wykorzystaj sprawdzone, precyzyjne technologie rolnicze firmy Trimble do poprawienia swoich operacji sadzenia i siania, jednocześnie zwiększając swoją produktywność i rentowność, dzięki oszczędności nakładów.

Gdzie kupić